Zkušenosti

Vzdělání

 • Sociální práce, FF UK

  Vystudovala jsem sociální práci na FF UK. Pro svou diplomovou práci jsem zpracovala rozsáhlý výzkum zabývající se tehdejším stavem sítě mateřských center v ČR a srovnáním životního stylu matek na rodičovské dovolené v Praze a na venkově.

 • Christ For the Nations Institute
  1995

  Rok jsem s manželem studovala na Christ For the Nations Institute v Dallasu, USA (Leadership Certificate), kde jsem se zaměřila především na předměty týkající se práce s dětmi a pastorace. V USA jsem absolvovala jsem také výcvik pro vězeňské kaplany a pracovala jako dobrovolník ve vazbě pro mladistvé.

 • Supervizní výcvik
  2016

  Na jaře roku 2016 jsem absolvovala výcvik Supervize v pomáhajících profesích a jsem supervizorkou s evropskou akreditací (ANSE)

Zkušenosti

 • Lektorka, konzultanka, organizátorka

  Mám více než 20 let praxe v práci s dětmi v církvích a v pořádání seminářů a konferencí pro rodiče a pracovníky s dětmi.
  Po celou dobu existence Dětské konference, která má za sebou již 17 ročníků, se podílím na její organizaci a tvorbě programu.
  Řadu let jsem vyučovala na Biblické škole pro rodiče a učitele.
  Čtyři roky jsem vedla tým cca 40 pracovníků s dětmi ve svém sboru a sestavila pětiletý učební plán pro nedělní školy. V současné době pracuji jako konzultantka pro vedoucí nedělních škol v KS Praha.

 • VŠ pedagog
  od 2009

  Od roku 2009 učím sociální práci na Evangelikálním teologickém semináři. Mými předměty jsou: Sociální patologie, Filosofie a etika a Světové sociální problémy. Ve výuce se zaměřuji na rozvoj kritického myšlení svých studentů. Svůj odborný zájem soustředím na propojení etiky a praxe, dále pak na etiku zobrazování globálních témat v médiích.
  Mám na starost praxe studentů a vedu supervizní setkání.
  Od roku 2013 vedu na ETS kurz pro veřejnost s názvem Duchovní vedení dětí určený rodičům a církevním pracovníkům s dětmi.

 • Pastorace

  V rámci pastorace se zaměřuji především na krizové poradenství a krátkodobou terapii zaměřenou na řešení. V pastoraci se průběžně vzdělávám.

 • Autorská tvorba
  Knihy pro děti
  Ovečka Barborka, 2003 (přeloženo do slovenštiny a holandštiny)
  Jakou mám náladu, 2006
  Dáreček, 2008
  Pracovní sešity pro předškoláky
  Bůh je se mnou celý den, Bůh stvořil celý svět, Bůh je s námi celý rok (přeloženo do ruštiny, ukrajinštiny a jakutštiny)
  Učební plány pro nedělní školy
  Napsala jsem tři roční učební plány pro práci s dětmi v církvích; vedla jsem tým pracovníků, se kterými jsem napsala další, pětiletý učební plán. Všechny mé učební plány jsou u nás využívány napříč církevními denominacemi. Jeden z nich byl přeložen do angličtiny a španělštiny a díky tomu ho mohou využívat pracovníci s dětmi po celém světě (např. v Keni, Malajsii, Rumunsku, Guatemale a řadě dalších zemích).
 • Média

  Pro server rodina.cz jsem napsala sérii 36 článků pro rodiče, týkající se vývoje dětí od 3 do 6 let, které mají desetitisíce odběratelů.
  Deset let jsem se podílela na práci v redakci časopisu Život Víry.
  Jsem autorkou scénářů první série televizního pořadu pro děti Biblická pátrání.
  V roce 2016 jsem pracovala pro internetovou televizi KITstream jako manažerka zahraničních pořadů.

  Od roku 2016 píšu blog mezi řečí, na kterém najdete články o psychologii a vztazích.

3

knihy pro děti

10

let výuky na VŠ

8

ročníků učebních plánů

let praxe v pomáhajících profesích