Semináře

Semináře

 • Nabídka seminářů

  Semináře nabízím především sborům a církevním společenstvím. Mohou být zaměřeny jak na duchovní vedení dětí v rodině, tak i na jiné aspekty výchovy. Při seminářích předávám své zkušenosti a znalosti, nenabízím však jednoduché návody - raději pracuji interaktivním způsobem, který stimuluje vlastní hledání a objevování. Na některých tématech spolupracuji se svým manželem Janem Bícou. Nabízíme také možnost zakoupení tématicky zaměřené literatury z našeho Nakladatelství Samuel.
  Můžete si vybrat z mé nabídky témat nebo navrhnout i jiné, které by vás zajímalo - budu se snažit vám vyjít vstříc, případně vám doporučím vhodného řečníka.
  V minulosti jsem přijala pozvání do různých sborů CB, KS, AC, ČCE, BJB... po celé republice. Několikrát jsem vyučovala také na Slovensku.

Témata seminářů

 • Pro rodiče

  Boží pohled na děti
  Duchovní vedení dětí v rodině
  Sebepřijetí a děti
  Děti a modlitba
  Sexuální výchova v rodině
  Potřeby malých dětí
  Komunikace s dětmi
  Sourozenecké konstelace
  Jak pomáhat dětem zvládat emoce
  Rodinné rituály
  Vánoce v křesťanské rodině

 • Pro pracovníky s dětmi

  Seminář lze spojit se supervizním sezením pro váš tým pracovníků s dětmi.
  Boží pohled na děti
  Používání evangelizačních pomůcek
  Vize pro děti aneb proč sloužit dětem
  Duchovní vývoj dítěte
  Jak vést děti ke Kristu
  Příprava vyučování
  Sestavování učebního plánu
  Učební styly aneb jak se děti učí
  Jak učit děti modlitbě
  Komunikace s dětmi
  Děti a Duch svatý
  Děti a duchovní dary
  Děti a chvály
  Vývoj dítěte – od narození do šesti let
  Vývoj dítěte ve školním věku
  Spolupráce s rodiči

 • Pro týmy vedoucích

  Seminář lze spojit se supervizním sezením pro váš tým vedoucích.
  Týmové role (včetně osobnostního dotazníku)
  Typy vedoucích
  Charakter služebníka
  Formulování společné vize týmu

Informace

 • Ceník
  Orientační cena seminářů
  500,- / 60 min v případě, že si vyberete z nabízených témat.
  800–1000,- / 60 min, pokud pro vás připravím nové téma.
  Obvyklá délka seminářů 1 hod – 1,5 hod dle tématu.
  V případě mimopražské akce je potřeba k ceně semináře připočítat cestovné.
 • Reference

  Mohu vřele doporučit Semináře pro pracovníky s dětmi, které Ráchel vede - přestože je velmi profesionální, komunikuje na velmi osobní úrovni a teorii doplňuje obohacujími příběhy ze života. (Michaela Harrodová)

  Ráchel Bícová opakovaně vedla semináře týkající se výchovy dětí v rámci “Dne pro rodiče” v našem brněnském sboru BJB. Její vystupování i erudice byly velmi pozitivně přijaty účastníky. Semináře jsou interaktivní a praktické. Vřele doporučuji. (Marek Žitný)

3

knihy pro děti

10

let výuky na VŠ

8

ročníků učebních plánů

let praxe v pomáhajících profesích